Termeni si conditii generale de furnizare a serviciilor poștale ai Scandinavian Courier  , cu sediul social în Piatra Neamt, bld General Nicolae Dascalescu, Nr 390,  in continuare FURNIZOR DE SERVICII POȘTALE. Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale.

Expeditorul este obligat să ambaleze și să sigileze corespunzător trimiterile poștale ce urmează a fi expediate. De asemenea, furnizorul de servicii poștale este obligat să atragă atenția expeditorului față de acest aspect în vederea ambalării și sigilării corespunzătoare a trimiterilor poștale. 


Scandinavian Courier are obligaţia de a refuza colectarea trimiterilor poștale ambalate necorespunzător.


Expeditorul este obligat să ambaleze trimiterile poștale folosind un ambalaj intact și opac care să nu permită vizualizarea conținutului și care sa corespunda greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului.

Ambalajul trimiterilor poștale trebuie să protejeze conținutul împotriva deteriorărilor provocate de manipulările caracteristice operaţiunilor componente ale serviciilor poştale, cum ar fi preluare / încărcare / descărcare / sortare, putând fi realizat din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.


Ambalează corect

Sunt obiecte care au nevoie de atenție specială la ambalare. Pentru ca expedierea să se desfășoare fără probleme, este foarte important să respecți indicaţiile furnizorului de servicii de curierat. SCANDINAVIAN Courier recomandă următoarele tipuri de ambalaje:

Sticlărie, parbrize, geamuri – ambalaj special compartimentat din lemn, umplut cu polistiren;

Piese auto, echipament electrocasnic – ambalaj de carton presat, umplut cu polistiren;

Articole de pescuit – ambalaj de carton multiplus stratificat umplut cu polistiren;

Mobilă, piese mobilier și instrumente muzicale – ambalaj de carton presat umplut cu polistiren și sigilat cu folie protectoare;

(Nerespectarea acestor instructiuni ,duce la exonerarea raspunderii curierului in cazul in care se produc pagube prin degradarea, spargerea ,zgarierea si alte accidente ce sunt produse din cauza neambalarii corespunzatoare.)


Sunt excluse de la preluare următoarele trimiteri poștale, inclusiv constând în:

- trimiterile ambalate necorespunzător,

- trimiterile poștale legate cu banda, 

- bunuri cu valoare deosebita, cum sunt de exemplu banii, timbrele, metalele prețioase documentele de valoare financiara, taloanele câștigătoare extrase și cele similare, perle, bijuterii, pietre prețioase, titluri de valoare, bilete de jocuri de noroc câștigătoare;

- obiecte de arta, obiecte cu valoare personala,

- bunuri perisabile, bunuri sensibile la temperatura sau care necesită o temperatură controlată;

- muniție, arme de foc, explozibile și similare, 

- trimiteri poștale internaționale având ca obiect produse de redevența, băuturi alcoolice, tutun;

- produse considerate periculoase conform ADR (Ordonanța despre transportarea pe drumuri publice de trimiteri poștalelor periculoase),